Dodatkowe zajęcia pozalekcyjne

kl. 1a

- "Sztuka nie zna granic"

kl. 1b

- "Przyjaciele przyrody"

kl. 2a

- Klub Młodego Przyrodnika

kl. 2b

- Ciekawi świata - kreatywni i aktywni

kl. 3a

- "Cyferki pod lupą" - zajęcia rozwijające zainteresowania

   matematyczno - przyrodnicze

kl. 3b

- Mali artyści

kl. 4a

- "W świecie liczb - matematyka jest wszędzie" - zajęcia rozwijające z matematyki

kl. 6a

- Zajęcia informatyczno - fotograficzne

kl. 6b - Zajęcia turystyczno - krajoznawcze
kl. 8a - zajęcia rozwijające z języka polskiego
kl. 8a

- "Egzamin z matematyki bez stresu" - zajęcia rozwijające przygotowujące uczniów 

   do egzaminu ósmoklasisty

  Chór szkolny
  SKS - chłopcy
  SKS - dziewczynki

 

Inne zajęcia dodatkowe

- logopedyczne
- korekcyjno - kompensacyjne
- rewalidacyjne
- ruchowe (w kl. 1-3)
- wyrównawcze (w kl. 1-8)
- dodatkowe zajęcia z języka angielskiego
- dodatkowe zajęcia taneczno - teatralne

 

 

 

 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.