Szkolne Koło Wolontariatu  

 

Opiekunowie:
Barbara Kręcisz
Małgorzata Tusznio-Lech

 

 

Szkolne Koło Wolontariatu ma za zadanie organizować i świadczyć pomoc najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby środowiska, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne  i kulturalne.

 

Członkami Koła mogą zostać uczniowie klas 6-8, którzy jako wolontariusze chcą służyć najbardziej potrzebującym, reagować czynnie na potrzeby innych, inicjować działania w środowisku szkolnym i lokalnym, a także wspomagać różnego typu inicjatywy charytatywne.

 

 

Cele Szkolnego Koła Wolontariatu:

  • zapoznawanie uczniów z ideą wolontariatu,
  •  angażowanie uczniów w świadomą, dobrowolną i nieodpłatną pomoc innym,
  • promowanie wśród dzieci i młodzieży postaw: wrażliwości na potrzeby innych, empatii, życzliwości, otwartości i bezinteresowności  w podejmowanych działaniach,
  • organizowanie aktywnego działania w obszarze pomocy koleżeńskiej, społecznej, kulturalnej na terenie szkoły i w środowisku rodzinnym oraz lokalnym,
  • tworzenie przestrzeni dla służby wolontarystycznej poprzez organizowanie konkretnych sposobów pomocy i tworzenie zespołów wolontariuszy do ich realizacji,
  • pośredniczenie we włączaniu dzieci i młodzieży do działań o charakterze wolontarystycznym, w działania pozaszkolne, promowanie i komunikowanie o akcjach prowadzonych w środowisku lokalnym, akcjach ogólnopolskich i podejmowanych przez inne organizacje,
  •  wpieranie ciekawych inicjatyw młodzieży szkolnej,
  • promowanie idei wolontariatu,
  • prowadzenie warsztatów, szkoleń i cyklicznych spotkań wolontariuszy, a także chętnych do przystąpienia do koła lub chętnych do włączenia się do akcji niesienia pomocy.

 

 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.