GRONO PEDAGOGICZNE

 

mgr Roman Pytel - Dyrektor Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym

 

mgr Justyna Sikora - zastępca Dyrektora

mgr Monika Wnętrzak - zastępca Dyrektora

 

Imię i nazwisko nauczyciela

Posiadane kalifikacje do przedmiotu/zajęć

Wychowawstwo

w r.sz. 2023/2024

mgr Roman Pytel

- wychowanie fizyczne

- edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Justyna Sikora

- chemia

- matematyka

- informatyka

 

mgr Monika Wnętrzak

- język polski

- informatyka

- pedagogika specjalna -

edukacja, terapia

i wspomaganie osób

z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

kl. 7a

mgr Teresa Belicka

- pedagogiczna wczesnoszkolna

i przedszkolna

- informatyka

kl. 1b

mgr Andrzej Czernikiewicz

- geografia

 

 

mgr Aleksandra Łapka

- historia

wos

 

mgr Beata Gołębiowska

- fizyka

- matematyka

- informatyka

- zajęcia rewalidacyjne; edukacja, rewalidacja

i wspomaganie osób

z autyzmem i zespołem Aspergera

 

mgr Stanisław Kisiel

- technika

- informatyka

- matematyka

kl. 6a

mgr Martyna Pożoga

- edukacja wczesnoszkolna

- edukacja i rewalidacja osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

kl. 2a

mgr Piotr Kita

- historia

- wos

-edukacja dla bezpieczeństwa

 

mgr Dorota Kopeć-Redlica

- język angielski

 

mgr Monika Kózka 

- pedagog szkolny

- zajęcia rewalidacyjne; oligofrenopedagogika

 
mgr Ewelina Skarbek - psycholog  

mgr Barbara Kręcisz

- religia

 

mgr Ewelina Kwaśniewska

- język niemiecki

- edukacja dla bezpieczeństwa

- bibliotekoznawstwo

i informacja naukowa

- zajęcia korekcyjno - kompensacyjne; pedagogika specjalna - diagnoza i terapia pedagogiczna

 

mgr Edyta Linek

- biologia

- przyroda

- bibliotekoznawstwo

i informacja naukowo-techniczna

- wychowanie do życia

w rodzinie

 

mgr Teresa Lipiec

- nauczanie początkowe

- zajęcia rewalidacyjne; wczesne wspomaganie rozwoju oraz

edukacja dzieci i młodzieży

z autyzmem i zespołem Aspergera

kl. 3a

mgr Agata Pytel

- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

- wychowanie fizyczne

- oligofrenopedagogika

kl. 3b

mgr Magdalena Rozumek

 - język angielski

- logopedia

 

ks. mgr Tomasz Równicki

- religia

 

mgr Magdalena Wasińska

- wychowanie fizyczne

 

mgr Szymon Sikora

- wychowanie fizyczne

 

mgr Małgorzata Skrzypek

- matematyka

- informatyka

- technika

kl. 4a

mgr Anna Strachowska

- pedagogika wczesnoszkolna i przedszkolna

kl. 2b

mgr Teresa Strachowska - Sikora

- język polski

kl. 6b

mgr Magdalena Szmalec

- język angielski

- plastyka

- muzyka

- technika

kl. 5a

mgr Małgorzata Tusznio - Lech

- język polski

kl. 7a

mgr Agnieszka Chrzęszczyk

- edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna

kl. 1a

mgr Aleksandra Gołąbek

- edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna

grupa 5-latki

mgr Małgorzata Kołodziejczyk

- edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna

grupa 6-latki

mgr Małgorzata Obara

- edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna

grupa 4-latki

mgr Elżbieta Pajdo

- edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna

grupa 3-latki/

grupa mieszana

mgr Małgorzata Twardowska

- edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna

grupa 3-latki/

grupa mieszna

mgr Iwona Mergalska

- edukacja wczesnoszkolna

i przedszkolna

grupa mieszana/ grupa 5-latki

 

mgr Agnieszka Ryba

 

 

 

mgr Agnieszka Szafraniec

- pedagogika specjalna - edukacja, terapia i wspomaganie osób z zaburzeniami ze spektrum autyzmu

 

 

- doradztwo zawodowe

 

kl. 3a,

nauczyciel współorganizujący kształcenie

 

 

 

 

 
pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.