"Klub  Wiewiórka”

Szkolny ,,KlubWiewiórka” działa w naszej szkole przy współpracy Zarządu Rejonowego PCK w Skarżysku Kamiennej. Swoją działalnością obejmuje uczniów klas 1 – 3. 

Cel i zadania: 

Celem Klubu Wiewiórka jest wykształcenie u dzieci w wieku wczesnoszkolnym postaw tolerancyjnych i pomocy potrzebującym oraz wykształcenie nawyków dbałości o zdrowie i bezpieczeństwo.

W swojej działalności ,,Klub Wiewiórka” realizuje zadania:

 • kształtuje podstawowe nawyki zdrowego stylu życia – popularyzacja zasad przestrzegania higieny, zdrowego odżywiania,
 • kształtuje humanitarne postawy dzieci w zakresie wrażliwości na potrzeby innego człowieka, gotowości do niesienia pomocy innym, tolerancji i prawidłowego współżycia w grupie rówieśniczej,
 • popularyzuje zasady bezpieczeństwa,
 • kształtuje postawy pro-ekologiczne wśród dzieci,   
 • przygotowuje dzieci do dalszej działalności w PCK.

Opiekunem "Klubu Wiewiórka” jest p. Teresa Lipiec.

 

W roku szkolnym 2020/2021 do "Klubu Wiewiórka" należą uczniowie klasy 3a. 

Znaczącą i decydującą o wielu działaniach rolę w klubie pełni powołany samorząd  w składzie:

przewodnicząca – Agata Sokół, 

zastępca przewodniczącej – Magdalena Stachurko.

 

 

Szkolne Koło Polskiego Czerwonego Krzyża

Szkolne Koło PCK skupia uczniów klas 4-8 szkoły podstawowej, którzy swoim działaniem chcą pomagać innym, promować idee humanitaryzmu, oświaty zdrowotnej, zasad bezpieczeństwa oraz bezinteresownej pomocy na rzecz drugiego człowieka.  

W swojej działalności PCK kieruje się 7 zasadami: humanitaryzm, bezstronność, neutralność, niezależność ,dobrowolność, jedność i powszechność.

 

Cele i zadania SK PCK:

 • promowanie zdrowego stylu życia,
 • rozbudzanie troski i odpowiedzialności za zdrowie swoje i innych,
 • pozyskiwanie funduszy na pomoc uczniom potrzebującym,
 • kształtowanie odpowiedzialności i dbałości o czystość lokalnego środowiska,
 • poznawanie podstawowych zasad udzielania pierwszej pomocy,
 • propagowanie idei humanitaryzmu.

 

Opiekunowie : Dorota Kopeć-Redlica, Teresa Lipiec

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.