Koło Przyjaciół Armii Krajowej

 

Opiekun: Aleksandra łapka   

 

Koło Przyjaciół Armii Krajowej istnieje w szkole im. Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym od 2007 roku. Należą do niego uczniowie klas IV-VIII. Celem działalności Koła jest przybliżenie uczniom wiedzy o istocie Armii Krajowej, walkach partyzanckich na terenach naszego regionu i działaniach zbrojnych przeciwko okupantowi, a także kształtowanie kompetencji społecznych i obywatelskich, w tym umiejętności promowania własnej szkoły, miejscowości i regionu.

 

Zadaniem współczesnej szkoły jest kształtowanie postaw patriotycznych przy jednoczesnym poszanowaniu dziedzictwa kulturowego i materialnego innych narodów. Głównym jej celem jest przygotowanie ucznia do umiejętnego podołania wyzwaniom, jakie stawia i będzie przed nim stawiać świat. Należy uświadomić człowiekowi wchodzącemu na ścieżkę edukacji jak istotna jest wiedza na temat historii, przede wszystkim lokalnej. Bez podstawowej znajomości dziejów własnego regionu nikt nie będzie w stanie zrozumieć czasów teraźniejszych. Jeżeli młody człowiek ma być otwarty na inne społeczności i kultury, angażować się do pracy w różnych środowiskach, musi czuć silny związek z własną Ojczyzną, czuć przynależność narodową, a przede wszystkim przynależność do regionu, z którego się wywodzi. Umacniając więź

z miejscem zamieszkania i z krajem ojczystym wyzwoli w sobie poczucie odpowiedzialności za dorobek minionych wieków.

 

Koło Przyjaciół Armii Krajowej rokrocznie stawia za cel poszanowanie kultury, tradycji i historii przodków wywodzących się z  naszej okolicy i walczących z okupantem niemieckim podczas największej zbrodni w dziejach świata – podczas II wojny światowej.  Największy terror jaki zaprowadziły hitlerowskie Niemcy na ziemiach naszego regionu przypadł na 1942 rok. Celem agresora było przede wszystkim ograbienie mieszkańców z produktów żywnościowych, zapewnienie taniej siły roboczej dla Rzeszy

i zwalczanie partyzantki, która na Kielecczyźnie działała dość prężnie. Młodemu człowiekowi należy uświadomić, że wojna dotknęła nie tylko wielkie miasta, nie dotknęła jedynie rządu i polskich sił zbrojnych, ale dotknęła również prostego człowieka, wszystkich naszych przodków, którzy pomimo wielu trudności stanęli do morderczej walki przeciw potędze III Rzeszy.

 

 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.