Logopeda

 

Magdalena Rozumek

 

 

ZAKRES DZIAŁAŃ LOGOPEDY:

 1. Przeprowadzenie badań przesiewowych służących wyłonieniu dzieci z zaburzeniami mowy (odbywają się we wrześniu i październiku);
 2. Organizowanie pomocy logopedycznej;
 3. Prowadzenie terapii indywidualnej oraz grupowej;
 4. Podejmowanie działań profilaktycznych zapobiegających powstawaniu zaburzeń komunikacji;      
 5. Wspieranie działań wychowawczych oraz profilaktycznych nauczycieli;
 6. Prowadzenie zeszytów do zajęć logopedycznych z zaleceniami do utrwalania w domu.

      W ramach terapii logopedycznej dzieci wykonują liczne ćwiczenia, mające na celu eliminowanie zaburzeń mowy i wad wymowy. Są to m.in. ćwiczenia oddechowe, fonacyjne, głosowe, rozwijające pamięć, analizę i syntezę wzrokowo-słuchową. Ważnym ćwiczeniem jest usprawnianie motoryki narządów artykulacyjnych, czyli języka, warg, podniebienia miękkiego, policzków.
     Reedukacja wad wymowy obejmuje korygowanie wadliwych głosek i wywoływanie głosek prawidłowych, a następnie ich utrwalanie w sylabach, wyrazach, zdaniach oraz mowie spontanicznej. Zajęcia logopedyczne mają na celu także wzbogacanie słownika dzieci, umiejętności budowania swobodnej wypowiedzi pełnymi zdaniami, w poprawnej formie gramatycznej, ćwiczenie dykcji i płynnej wymowy.

 

 

ROLA RODZICÓW DZIECI BIORĄCYCH UDZIAŁ W TERAPII LOGOPEDYCZNEJ

 

 1. Wspierają dziecko w terapii;                                                           
 2. Dają prawidłowe wzorce wymowy, czyli do dziecka zawsze mówią poprawnie, wyraźnie, bez używania tzw. języka dziecięcego;
 3. Jeżeli zauważą u dziecka wadę zgryzu, zapewniają mu opiekę ortodontyczną, gdyż może ona być przyczyną nieprawidłowej wymowy;
 4. Słuchają wypowiedzi swoich pociech, dużo z  nimi rozmawiają, opowiadają, czytają;
 5. Nie zawstydzają dziecka wadliwą wymową, 
 6. Pilnują, aby dziecko systematycznie uczęszczało na zajęcia, prowadziło zeszyt wg wskazówek logopedy;
 7. Czuwają aby dziecko codziennie przez około 10-15 min. wykonywało zadane ćwiczenia w domu.

Tylko taka postawa rodziców może przyczynić się do tego, aby dziecko osiągnęłoterapeutyczny sukces.

 

 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.