Czego sobie życzymy?

 

"Czego życzyć osiołkowi, z uważnymi oczami, ze stajenki betlejemskiej?
Życzymy mu, żeby nie był zawsze szary, żeby był czasem łaciaty.
Żeby osiołek nie był stale uparty jak osiołek.
Życzymy wołowi, żeby nie ryczał na całe gardło.
Życzymy pastuszkom, żeby mieli ładną pogodę, żeby deszcz na nic
nie chlapał, kiedy pilnują owiec, żeby byli zawsze w dobrym humorze,
nawet kiedy muszą wstać o piątej rano.
Życzymy aniołom, żeby nie tylko fruwali, ale chodzili po ziemi z ludźmi,
nie zazdrościli archaniołom.
Życzymy trzem Królom, żeby nie zabłądzili i powrócili do swych domów.
Życzymy świętemu Józefowi, żeby nie osiwiał, żeby był zawsze uśmiechnięty.
Życzymy małemu Jezusowi, żeby Go wszyscy kochali,
chociaż Go nie widać.
Życzymy sobie, żebyśmy byli lepsi, nie tylko na święta,
kiedy się dostaje prezenty."

ks. Jan Twardowski

 

 

 

 

Całej naszej szkolnej społeczności - Uczniom, Rodzicom, Nauczycielom, Pracownikom Obsługi oraz wszystkim, którzy nas wspierają

z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia

życzymy

 

ZDROWIA

RADOŚCI

UŚMIECHU

WYTCHNIENIA

I SPOJRZENIA PEŁNEGO NADZIEI NA LEPSZY NADCHODZĄCY NOWY ROK!

 

 

 

Boże Narodzenie w Nartoramie

 


 

Zajęcia zdalne 

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym zgodnie z decyzją MEiN informuje, że od poniedziałku, tj. 20 grudnia 2021 r. do 9 stycznia 2022 r. zajęcia stacjonarne dla uczniów klas I-VIII Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym zostają zawieszone. Uczniowie  przechodzą na naukę w trybie zdalnym. Zajęcia zdalne będą prowadzone wg obowiązującego tygodniowego Planu zajęć danej klasy.
Świetlica szkolna pracuje bez zmian.
Samorządowe Przedszkole we Wzdole Rządowym prowadzi zajęcia wg ustalonego Planu zajęć. 
Dowozy i odwozy dzieci z klas: 0 „a” i 0 „b” – obowiązuje poniższy Harmonogram:
Rozkład jazdy autobusu szkolnego
Od 03.12.2021 r.
Przywóz
Autobus I
Kurs nr 1
Siekierno Podmieście 7.12 – Siekierno Przedgrab 7.15 – Siekierno 7.18 – Podmielowiec 7.21 – Kamionka 7.24 – Skorucin 7.27 – Ściegnia I 7.30 – Ściegnia II 7.34 – Hucisko 7.40 – Wiącka Dół 7.47 – Wiącka Wygon 7.50 – Wzdół Rządowy Wygon 7.53 – Wzdół Rządowy (Witkowski) 7.57 – Wzdół 8.00
Odwóz
Kurs nr 2
Wzdół 12.45 – Wzdół Rządowy (Witkowski) 12.48 – Wzdół Rządowy Wygon 12.51 – Wiącka Wygon 12.55 – Wiącka Dół 12.58 – Hucisko 13.05 – Ściegnia II 13.12 – Ściegnia I 13.15 – Skorucin 13.18 – Kamionka 13.21 – Podmielowiec 13.24 – Siekierno 13.27 – Siekierno Przedgrab 13.30 – Siekierno Podmieście 13.33

 


 

Drodzy Rodzice i Opiekunowie!

W związku z narastającymi przypadkami zarażeń COVID-19 już nie tylko wśród dorosłych ale i dzieci, nawet tych najmłodszych, zachęcamy do rozważenia możliwości zaszczepienia Państwa dziecka przeciw COVID-19. Prosimy tez o zapoznanie się z listem Minstra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat. W liście ministrowie informują o rekomendacji Europejskiej Agencji Leków dotyczącej szczepień w tej grupie wiekowej. Przytaczają też dane świadczące o skuteczności i bezpieczeństwie stosowania szczepionki wśród najmłodszych.

Mamy nadzieje, że informacje zawarte w liście pomogą Państwu w podjęciu świadomej i odpowiedzialnej decyzji dotyczącej szczepień Państwa dzieci.

 

List Ministra Edukacji i Nauki oraz Ministra Zdrowia w sprawie szczepień dzieci w wieku 5-11 lat

 


 

ŚLUBOWANIE KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ WE WZDOLE RZĄDOWYM

 

     19 listopada b.r. w naszej szkole odbyła się niezwykle ważna uroczystość ślubowania i pasowania uczniów klas pierwszych.

      O godz. 9:00 na halę sportową przy dźwiękach muzyki wkroczyli w pełnej gali uczniowie klasy 1a i 1b. Na wstępie Dyrektor szkoły mgr Roman Pytel powitał wszystkich obecnych na uroczystości. Przed złożeniem ślubowania, pierwszoklasistów czekał krótki egzamin. Przeprowadzili go przedstawiciele Samorządu Uczniowskiego. Dzieci wykazały się dużą wiedzą o swojej Ojczyźnie, jak również udowodniły, że znane są im zasady zachowania się w szkole. Pan Dyrektor z wielką uwagą przysłuchiwał się wypowiedziom dzieci i na koniec oznajmił im, że pięknie zdali swój pierwszy szkolny egzamin i mogą już zostać przyjęci do braci uczniowskiej. Pod wielkim wrażeniem występu pierwszoklasistów byli także zaproszeni goście.

    Następnie odbyła się najważniejsza część uroczystości. Wszyscy pierwszoklasiści złożyli uroczyste ślubowanie przed szkolnym sztandarem oraz zostali pasowani na uczniów. Wielka powaga i przejęcie widniały na twarzach dzieci podczas słów Dyrektora: „Pasuję Cię na ucznia Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym”.

    Dzień 19.11. 2021 r., w którym stali się pełnoprawnymi uczniami Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej „Wybranieccy” we Wzdole Rządowym na długo pozostanie w ich pamięci. Uczniowie w tym dniu otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz drobne upominki od koleżanek i kolegów z klasy 2. Nie zabrakło również słodkiego poczęstunku, który przygotowali rodzice pierwszoklasistów. 

   Nad przebiegiem uroczystości, trzymając mocno kciuki za pierwszaków, czuwały wychowawczynie: A. Pytel, M. Pożoga, A. Chrzęszczyk, A. Ryba.

Kochane Pierwszaki! Cieszymy się, że jesteście już uczniami i życzymy Wam sukcesów w nauce. Powodzenia! Niech zdobywanie wiedzy będzie dla Was radością!


 

My nie hejtujemy bo każdego szanujemy

 

 

     Zespół Szkól we Wzdole Rządowym w roku szkolnym 2021/22 przystąpił do realizacji programu, wspierającego kampanię społeczną wojewody świętokrzyskiego pod nazwą „Świętokrzyskie nie hejtuje”. Celem akcji jest zwrócenie szczególnej uwagi na konieczność podejmowania działań w sytuacji zetknięcia dzieci, młodzieży, dorosłych ze zjawiskiem zwanym hejtem i mową nienawiści.

    W ramach projektu uczniowie dowiedzieli się, że pod pojęciem hejtu rozumie się celowe działanie w internecie wymierzone w indywidualne osoby. To opinia wyrażona w sposób  raniący i obrażający, a przy tym wyrażająca pogardę. Towarzyszy temu często wulgarny język. Hejt można wyrażać w sposób słowny, pisemny i obrazkowy. Mowa nienawiści obejmuje wszelkie formy wypowiedzi, które szerzą, propagują czy usprawiedliwiają nienawiść rasową, ksenofobię, antysemityzm oraz inne formy nienawiści bazujące na nietolerancji. Dla młodych ludzi grupa, przynależność do niej, akceptacja z jej strony jest w tym okresie życia sprawą najważniejszą. Niestety uczniowie są autorami hejtu i też go doświadczają. Konsekwencje hejtu mogą być bardzo niebezpieczne dla młodego pokolenia.

     W ramach działań związanych z akcją „Świętokrzyskie nie hejtuje” dniu 29 października 2021r. uczniowie klasy 3a,8b i 8c zaprezentowali apel edukacyjno-profilaktyczny dla całej społeczności szkolnej. Apel miał na celu zwiększyć świadomość społeczną tego niebezpiecznego zjawiska wśród naszych uczniów.

 Poruszone podczas apelu zagadnienia dotyczyły przyczyn mowy nienawiści, rozpoznawania hejtu i znajomości różnorodnych jego form oraz skutków. Kluczową sprawą w walce z hejtem jest reagowanie na rozprzestrzeniające się zjawisko hejtu  zarówno ze strony ofiar  jak i świadków hejtu. Akcję  przeprowadzoną w Zespole Szkół we Wzdole Rządowym dobrze obrazują wymowne hasła przygotowane przez uczniów klasy 3a promujące kampanię „Świętokrzyskie nie hejtuje”. Oto kilka z nich:

 

Nie hejtuj, nie hejtuj,

bo to bardzo źle, ktoś obrazi się.

 

My nie hejtujemy bo każdego szanujemy.

 

Obrażanie, wyśmiewanie to jest bardzo złe zachowanie,

gdy to widzisz, zauważasz, zareaguj- tak pomagasz.

Zgłoś to  komuś dorosłemu a pomożesz pokrzywdzonemu.

 

Uczniowie podczas apelu zapoznali również całą społeczność szkolną z aspektami prawnymi dotyczącymi zjawiska hejtu.

Swoich praw możemy dochodzić na drodze sądowej włączając powództwo cywilne. Na podstawie art. 24 Kodeksu Cywilnego możemy domagać się od osoby dopuszczającej się naruszenia naszych dóbr, zaniechania tego działania, naprawienia szkody powstałej w wyniku naruszenia, przeprosin, bądź też w bardziej dotkliwych przypadkach dochodzić zadośćuczynienia pieniężnego. W razie dokonanego naruszenia możemy także żądać, żeby osoba, która dopuściła się naruszenia, dopełniła czynności potrzebnych do usunięcia jego skutków, w szczególności żeby złożyła oświadczenie odpowiedniej treści i w odpowiedniej formie. Na zasadach przewidzianych w kodeksie możemy również żądać zadośćuczynienia pieniężnego lub zapłaty odpowiedniej sumy pieniężnej na wskazany cel społeczny

Ochronę przeciwko mowie nienawiści gwarantują ustawy takie jak: Kodeks Cywilny w art. 23 i 24, które traktują o ochronie dóbr osobistych w tym dobrego imienia i czci, przeciwko którym skierowana jest w głównej mierze mowa nienawiści. Znieważając kogoś bez względu na nasze pobudki naruszamy jego dobro osobiste w postaci czci, dobrego imienia czy wizerunku w przypadku, gdy mowa nienawiści przejawia się w rozpowszechnianiu wizerunku danej osoby np. na niestosownymi ilustracjach.

Kolejną ustawą jest Kodeks Karny, który w: Art. 257 K.K. mówi wprost: „Kto publicznie znieważa grupę ludności albo poszczególną osobę z powodu jej przynależności narodowej, etnicznej, rasowej, wyznaniowej albo z powodu jej bezwyznaniowości lub z takich powodów narusza nietykalność cielesną innej osoby, podlega karze pozbawienia wolności do lat trzech.

Akcja „Świętokrzyskie nie hejtuje” obejmuje w naszej szkole szereg działań, które były lub będą podejmowane. Do tej pory, oprócz apelu poruszającego to ważne zagadnienie, przeprowadzono również szereg lekcji związanych z tematem hejtu i tego co wolno a czego nie wolno w internecie. Na korytarzach zawisły plakaty wykonane przez uczniów oraz hasła mówiące „STOP HEJTOWI”.

Mamy nadzieję, że wszystkie te działania odniosą zamierzany przez nas skutek – nasi uczniowie nie będą używać mowy nienawiści i będą wiedzieć jak się przed nią chronić.

 

 


 

Konsultacje "Strategii RP na rzecz młodego pokolenia".

 

Dziewiątego listopada 2021r. uczniowie klas ósmych naszej szkoły wzieli udział w konsultacjach "Strategii RP na Rzecz Młodego Pokolenia" dla województwa świętokrzyskiego. To wydarzenie skupiło pona 2,7 tys przedstawicieli środowisk młodzieżowych z naszego województwa. W jego trakcie odbyły się dyskusje poświęcone ważnym tematom dla młodego pokolenia Polaków. Celem konsultacji było zebranie opinii i wypracowanie rozwiązań, które posłużą do wieloletniego planu działań państwa w obszarze polityki młodzieżowej. Konsultacje odbyły się w kilku kategoriach tematycznych.

Uczniowie z naszej szkoły brali udział w dyskusjach na temat ekologii i ochrony środowiska, sportu i zdrowia oraz Polski w Unii Europejskiej. 

Spotkanie odbyło się online w formie wideokonferencji. Składało się z dwóch części - wykładu i ankiety, na podstawie której młodzież wypracowała pomysły na rozwiązywanie problemów z konkretnych obszarów tematycznych.

Postawa naszych uczniów to wyraz wielkiego zaangażowania obywatelskiego.

 

 


 

Telefon zaufania

 

Informujemy, że ogólnopolska infolinia dla dzieci i młodzieży oraz ich opiekunów POMAGAMY (800 800 605) od 1 listopada br. zastąpiona została telefonem zaufania Rzecznika Praw Dziecka. 

Nowy bezpłatny numer, pod którym dzieci i młodzież mogą otrzymać wsparcie psychologiczne, to 800 12 12 12. Telefon i czat internetowy będą czynne przez całą dobę, siedem dni w tygodniu. Czat nie wymaga logowania oraz instalowania żadnej aplikacji. Połączenia telefonicznie nadal są bezpłatne, a rozmówcy mają zapewnioną dyskrecję i anonimowość.

 

Link do strony Rzecznika Praw Dziecka, na której można znaleść wszystkie informacje związane z Dziecięcym Telefonem Zaufania RPD: https://brpd.gov.pl/dzieciecy-telefon-zaufania-rzecznika-praw-dziecka/

 

,,OLIMPIADA ZDROWIA PCK’’

 

W miesiącach wrzesień – październik 2021r.  jako szkoła wzięliśmy udział  w "Olimpiadzie Zdrowia  PCK" , której celem było promowanie zdrowego stylu życia.

W ramach tej akcji uczniowie klasy 7a  przygotowali zdrowe, pożywne i pełne witamin kanapki (i nie tylko) na drugie śniadanie oraz wzięli udział w konkursie "Jem zdrowo i kolorowo".  Rywalizacja między uczestnikami była  bardzo wyrównana,  w związku z tym pierwsze miejsce ex-equo zdobyły cztery osoby: Natalia Więckowska,  Amelia  Wiśniewska,  Amelia  Kołomańska oraz Agnieszka Ziomek.

Dorota Kopeć-Redlica, opiekun szkolnego koła PCK

 

 

 


 

 

                               Ślubujemy...

                                                    Dziękujemy...

Dnia 13 października w naszej szkole odbyło się uroczyste ślubowanie nowo wybranego Samorządu Uczniowskiego.

Ustępujący zarząd przekazał władzę swoim młodszym koleżankom i kolegom. Po krótkim podsumowaniu pracy ustępującego SU, były przewodniczący - Wiktor Kacper Miernik (kl. 8a) wręczył nowej przewodniczącej - Aleksandrze Skibie (kl. 7b) "klucz otwierający wszystkie zamki w naszej szkole", co miało zachęcić młodszych uczniów do kreatywnego, swobodnego działania na rzecz społeczności uczniowskiej.

Poza Aleksandrą Skibą w zarządzie zasiadać będą:

Natalia Więckowska (z-ca przewodniczącej),

Olivia Bugajska (z-ca przewodniczącej),

Amelia Badzińska (skarbnik),

Wiktoria Jędrzejczyk (sekretarz).

Zarówno członkowie zarządu jak i członkowie wszystkich samorządów klasowych złożyli uroczyste ślubowanie na sztandar szkoły. Pan Dyrektor wszystkim serdecznie pogratulował sukcesów i zachęcił do otwartej współpracy.

Na zakończenie uroczystości przedstawiciele SU, ze względu na zbliżający się Dzień Edukacji Narodowej złożyli życzenia wszystkim pracownikom szkoły. Swoją obecnością zaszczycili nas również przedstawiciele Rady Rodziców - Pani Monika Skiba oraz Pani Milena Miziewicz, którzy również pamiętali o serdecznych i "słodkich" podziękowaniach za pracę z ich dziećmi.

Wszystkim nowo rządzącym uczniom życzymy owocnej pracy a Rodzicom dziękujemy za pamięć.

 


 

 

 


 

XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia

 

30 września  2021 roku obchodziliśmy w naszej szkole XI Światowy Dzień Tabliczki Mnożenia. Jest to międzynarodowa akcja, w którą  angażuje się wiele szkół. W tym dniu ludzie z całego świata uświadamiają innym, iż znajomość tabliczki mnożenia jest niezbędna w życiu codziennym, a  można uczyć się jej z przyjemnością.

Uczniowie naszej szkoły  utrwalali tabliczkę mnożenia przez cały wrzesień, a w dniu wydarzenia mogli się sprawdzić, zdając egzamin. Odbył się on pod hasłem: „Młodsi sprawdzają, czy starsi tabliczkę mnożenia znają!”. Egzaminatorami w tym dniu byli nie nauczyciele, ale uczniowie z klasy 5. Uczniowie, którzy bezbłędnie udzielili odpowiedzi na 5 przykładów zadań otrzymywali tytuł „Eksperta Tabliczki Mnożenia”.   Przepytanych zostało 187 uczniów z klas 2-8 , wśród których 78 bezbłędnie rozwiązało przykłady.
Wyniki poszczególnych klas:

 

Miejsce

Klasa

Ilość Mistrzów
/ Ilość piszących

Procent Mistrzów

I

3

13/22

59,1%

II

7a

8/16

50%

III

4b

6/13

46,2%

IV

5

11/24

45,8%

V

8a

8/18

44,4%

VI

2

8/20

40%

VI

4a

6/15

40%

VII

8b

6/17

35,3%

VIII

6

3/9

33,3%

IX

7b

5/16

31,3%

X

8c

4/17

23,5%

 

 

Egzaminatorzy sprawdzili również „tabliczkową wiedzę” wśród nauczycieli  oraz pracowników naszej szkoły i wręczali odznaki Eksperta Tabliczki Mnożenia.

Serdecznie gratulujemy wszystkim, którzy zdali pomyślnie egzamin z tabliczki (bezbłędnie odpowiedzieli na zadane pytania) i tym samym uzyskali tytuł Eksperta Tabliczki Mnożenia podczas XI Światowego Dnia Tabliczki Mnożenia.

 

 


 

Wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego

 

27 września 2021r. w naszej szkole odbyły się wybory na przewodniczącego Samorządu Uczniowskiego. Poprzedziła je kampania wyborcza. Kandydaci przygotowali plakaty z autoprezentacją i nowymi pomysłami, które godnie prezentowały się przez 7 dni na tablicy ogłoszeń Samorządu Uczniowskiego.

Kandydowało 8 uczennic: Olivia Bugajska (kl. 6a), Julia Łakomiec (kl. 6a), Julia Głuszek (kl. 6a), Anita Badzińska (kl. 6a), Natalia Więckowska (kl. 7a), Wiktoria Jędrzejczyk (kl. 7a), Amelia Badzińska (kl. 7b) oraz Aleksandra Skiba (kl. 7b).

Na pierwszej poniedziałkowej godzinie lekcyjnej wszyscy obecni w szkole uczniowie z klas 2-8 oddali głos na swoją faworytkę. Następnie aktualny przewodniczący - Wiktor Miernik (kl. 8a) i jego zastępczyni - Zuzanna Ksel (kl. 8a) zebrali wszystkie karty z oddanymi głosami do urny wyborczej.

Komisja w składzie: pani Edyta Linek, pani Katarzyna Stępniak, Hanna Wasińska, Zuzanna Pajdo, Franciszek Mondzik, Milena Tusień, Julia Zaczkowska skrupulatnie podliczyła głosy.

Najwięcej głosów (77 na 180 możliwych) otrzymała uczennica z klasy 7b - Aleksandra Skiba, zyskując w ten sposób miano przewodniczącej szkoły.

Jej zastępczyniami zostały: Natalia Więckowska (28 głosów) i Olivia Bugajska (23 głosy).

Oprócz nich w zarządzie SU zasiadać będą Amelia Badzińska (skarbnik) i Wiktoria Jędrzejczyk (sekretarz).

 

Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy owocnej pracy na rzecz społeczności uczniowskiej.

 

 


 

 

"Odszedłeś cicho, bez słów pożegnania.

Tak, jakbyś nie chciał swym odejściem smucić...

Tak, jakbyś wierzył w godzinę rozstania,

że masz niebawem z dobrą wieścią wrócić"

(ks. Jan Twardowski)

 

 

Wszyscy z ogromnym żalem przyjeli wiadomość o śmierci lubianego nauczyciela i kolegi Tomasza Łukowca.

Żadne słowa nie wyrażą tego, co teraz czujemy.

Odszedł przyjaciel dzieci i młodzieży, aktywny nauczyciel, dla którego świat muzyki nie miał żadnych tajemnic...

A przede wszystkim życzliwy kolega, zawsze służący radą i pomocą, pełen ciepła i uśmiechu.

Wielki smutek mamy w sercach.

Uczniowie,

Dyrekcja,

Grono Pedagogiczne,

Pracownicy Administracji i Obsługi 

Zespołu Szkół we Wzdole

 

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym 

z żalem zawiadamia, że ostatnie pożegnanie ŚP Tomasza Łukowca

odbędzie się dn. 25 września 2021r. w kościele parafialnym we Wzdole Rządowym,

gdzie o godz. 12.00 odbędzie się Msza Św. Pogrzebowa

 

 

 


 

 

Niecodzienna lekcja historii-Wykus 2021

 

 

W dniu 16 września najstarsze klasy z naszej szkoły (7b, 8a, 8b, 8c) pod opieką swoich wychowawców - pani Małgorzaty Skrzypek, pani Barbary Kręcisz, pani Magdaleny Szmalec i pana Stanisława Kisiela oraz pani pedagog Moniki Kózki wyruszyły się na rajd pieszy na pobliski Wykus.

Klasom towarzyszyli równiż nasi nauczyciele historii - pani Urzszula Glijer i pan Piotr Kita, a także nasza była nauczycielka przyrody - pani Zofia Franczyk. Pani Zofia, będąc córką jednego z partyzantów ("Łosia") walczącego w tamtejszym lesie, doskonale zna historię tego miejsca i chętnie się nią z nami podzieliła.

Podczas piszej wędrówki wzdłuż lasu śpiewaliśmy piosenki partyzanckie, do których piękne melodie przygrywała na swoim  klarnecie uczennica z klasy 8a - Zuzanna Mendak.

Na zakończenie  naszej szkolnej wyprawy uczniowie rozpalili na polu biwakowym ognisko...kiełbaski smakowały wyśmienicie...

Ta niezwykła lekcja historii pozostanie na długo w naszej pamięci.

 


 

 

Spotkanie z rodzicami

Informujemy, że dnia 16 września 202r. (czwartek) o godzine 16.00 odbędzie się spotkanie z rodzicami wg następującego porządku:

  • godz. 16.00 spotkanie ogólne na sali gimnastycznej z Dyrektorem Szkoły
  • godz. 16.30 spotkania w klasach z wychowawcami:

- wybór klasowych Rad Rodziców

- przekazanie informacji dotyczących organizacji zajęć wyrównujących i dodatkowych

- przekazanie informacji o szczepieniach dla dzieci i młodzieży

- weryfikacja aktualności kont i danych na e-dzienniku

- informacja o planowanym na 17 września 2021r. (piątek) e-szkoleniu dla rodziców: "Patotreści w cyberprzestrzeni, czyli co nauczyciel i rodzic o nowym zagrożeniu wiedzieć powinien"

- sprawy różne

 

Drodzy Rodzice, ze względu na pandemię wielu z Was nie miało możliwości bezpośredniego kontaktu z wychowawcą i nauczycielami. Szczególnie gorąco zachęcamy więc do uczestniczenia w tym spotkaniu, porozmawiania na temat Waszych dzieci, problemów jakie być może pojawiły się w związku z odosobnieniem i nauką zdalną. Dobro Waszych dzieci jet dla nas priorytetem, ale bez Waszej pomocy i wsparcia my niewiele możemy zrobić. 

 

Dyrekcja i nauczyciele Zespołu Szkół we Wzdole

 

 


 

 Witaj SZKOŁO!

                                                                 "Świat jest podtrzymywany

                                                                                    oddechem dzieci

spieszących się do szkoły"

Talmud

1 września oficjalnie rozpoczęliśmy nowy rok szkolny 2021/2022. Uczniów i towarzyszącym im rodziców przywitał na sali gimnastycznej Pan Dyrektor Roman Pytel. Tradycyjnie wszyscy zebrani odśpiewali hymn państowy. Pan Dyrektor w pierwszej części swojego wystąpienia przypomniał o przypadającej na 1 września 82 rocznicy wybuchu II wojny światowej. Następnie powiedział o  sprawach związanych z organizacją tego roku szkolnego, nadal obowiązującym reżimie sanitarnym, przydziale sal i wychowawców. Pan Dyrektor przedstawił też nowych nauczycieli, którzy będą pracować w naszej szkole, oraz nowych uczniów, którzy będą chodzić do klas siódmych i ósmej.

 

Mamy nadzieję, że wszyscy odpoczęliśmy i teraz pełni zapału przystąpimy do naszych obowiązków i nadrabiania zaległości.

 

W nowym roku szkolnym 2021/2022 życzymy wszystkim uczniom,

aby nauka była ekscytującą przygodą edukacyjną,

która pozwoli na poznawanie świata, rozwijanie swoich zdolności i pasji.

Witamy Was serdecznie!

Dyrekcja i Grono Pedagogiczne Zespołu Szkół we Wzdol

 


 

Organizacja rozpoczęcia roku szkolnego 2021/2022

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole Rządowym informuje, że w dn. 01 września 2021r. organizacja pracy szkoły przedstawia się następująco:

- dowóz uczniów odbywa się wg aktualnego harmonogramu (zakładka "Praca Szkoły")

- godz. 8.15 spotkanie ogólne na sali gimnastycznej

- godz. 9.00 spotkania w klasach z wychowawcami

- godz. 9.45 odwóz uczniów klas 5-8

- godz. 10.30 odwóz uczniów kl. 1-4

Dzieciom mogą towarzyszyć tylko rodzice uczniów, którzy pierwszy raz będą w murach naszej szkoły - uczniowie klas pierwszych. Rodzice tych dzieci są z nimi na sali gimnastycznej podczas spotkania ogólnego. Po jego zakończeniu rodzice odprowadzają i zostawiają dzieci pod przydzielonymi im salami.

Przypominamy, że w szkole nadal obowiązują zasady reżiumu sanitarnego związanego z pandemią covid-19 tj. m.in. dezynfekcja rąk po wejściu do bydunku, używanie maseczek w przestrzeni wspólnej, zachowanie dystansu.

Msza Świeta w intencji rozpoczynającego się nowego roku szkolnego zostanie odprawiona w kościele parafialnym we Wzdole w dn. 5 września (niedziela) o godz. 10.00.

Dyrekcja Zespołu Szkół we Wzdole

 

 


 

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.