Pedagog szkolny

 

Monika Kózka

 

 

Pedagog szkolny :

 •  rozpoznaje przyczyny niepowodzeń edukacyjnych i trudności w funkcjonowaniu uczniów,
 • pomaga w rozwiązywaniu trudnych sytuacji szkolnych i rodzinnych,
 •  kształtuje pozytywne postawy społeczne wśród dzieci i młodzieży  (systematyczne rozmowy, pogadanki, porady, warsztaty, zajęcia integracyjne)
 •  realizuje programy profilaktyczno-wychowawcze,
 •  kontroluje postępy w nauce uczniów zagrożonych, drugorocznych,
 •  udziela pomocy w wyborze dalszego kształcenia,
 •  udziela porad rodzicom,
 •  prowadzi profilaktykę uzależnień,
 •  promuje zdrowy styl życia,
 •  stale współpracuje z organizacjami i instytucjami zainteresowanymi problemami opieki, wychowania i edukacji młodego człowieka.

 

Pedagog zaprasza uczniów, którzy:

 

 • mają problemy z rówieśnikami,
 • mają problemy rodzinne,
 • czują się samotni,
 • myślą, że nikt ich nie rozumie,
 • nie potrafią się uczyć,
 • chcieliby pomagać innym, ale nie wiedza jak,
 • potrzebują rozmowy o trudnej sytuacji, w której się znaleźli,
 • chcą podzielić się sukcesami i radościami.

 

Rodzice mogą zwrócić się do pedagoga, gdy:
 

 • niepokoi ich zachowanie dziecka,
 • chcą poprawić relacje z dzieckiem,
 • potrzebują wsparcia w procesie wychowania,
 • zauważą u dziecka problemy w uczeniu się,
 • znajdują się w trudnej sytuacji materialnej,
 • mają pytania i nie wiedzą do kogo zwrócić się o pomoc.

 

 

Godziny pracy pedagoga szkolnego:

 

Poniedziałek 8.00 – 12.30

Wtorek 8.00 – 12.30

Środa 7.40 – 12.10

Czwartek 11.30 – 14.30

Piątek 8.00 – 11.30

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.