Samorząd Uczniowski jest jednym z czterech organów Szkoły Podstawowej im. Oddziału Armii Krajowej we Wzdole Rządowym. Organizacja ta ściśle współpracuje z Dyrekcją, Radą Rodziców i innymi organizacjami działającymi na terenie szkoły.Tworzą go wszyscy uczniowie, którzy w obrębie swoich klas wybierają reprezentujące je Samorządy Klasowe. W skład Samorządu Klasowego wchodzi: przewodniczący, zastępca przewodniczącego, skarbnik i sekretarz.

Co roku, w powszechnych tajnych wyborach wyłaniany jest Zarząd Samorządu Szkolnego, który pełni jego nadrzędną rolę. Tuż po wyborach odbywa się ślubowanie nowowybranego Samorządu Uczniowskiego. Zarząd, członkowie sekcji i członkowie Samorządów Klasowych spotykają się systematycznie z opiekunami w celu omówienia bieżących spraw dotyczących całej społeczności uczniowskiej.

 

W skład Zarządu w roku szkolnym 2020/2021 wchodzą:

-przwodniczący: Wiktor Kacper Miernik

-zastępca przewodniczącego: Nikola Kołomańska;

-skarbnik: Zuzanna Ksel;

-sekretarz: Maja Masternak

 

Opiekę nad Samorządem Uczniowskim Szkoły Podstawowej we Wzdole Rządowym pełnią pani Teresa Belicka i pani Magdalena Szmalec.

pub-8171362515273431
Funkcja dostępna tylko dla zalogowanych.